Kupuj napoje Kinley 1L lub 0,5L

Zarejestruj paragon na stronie

Zwrócimy Ci pieniądze*

Zachowaj dowód zakupu

*Max 7 zł za paragon

Promocja trwa od 15.01.2019 - 28.02.2019 roku
lub do wyczerpania zapasów nagród.

Regulamin

Aneks do regulaminu promocji wchodzi w życie z dniem 17.01.2019 o godzinie 14.00.

Formularz zgłoszeniowy

GWARANTUJEMY BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Organizator akcji promocyjnej gwarantuje iż dane osobowe Uczestników w ww. zakresie przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących. Dane osobowe uczestników akcji promocyjnej są niezbędne organizatorowi akcji jedynie w celu jej przeprowadzenia, szczegóły w Regulaminie.

Kontakt

Tel: +48 22 569 61 99
e-mail: promocje@fortis.pl